Natura serotoninowa i GABA

Według Bravermana, który stworzył test określający poziom poszczególnych neuroprzekaźników w naszym organizmie, istnieją cztery natury: dopaminowa, acetylocholinowa, serotoninowa i GABA. Każda z nich określa pewną osobowość i tłumaczy niektóre nasze zachowania.

Natura serotoninowa powoduje, że nasze poranki są stosunkowo łatwe, gdyż nasz mózg po śnie jest dobrze zregenerowany. Umiejętność odpoczynku powoduje, że samopoczucie osób, które posiadają takową naturę jest zawsze pozytywne. Są one skore do impulsywnego działania, eksperymentów, lubią zmiany i żyją chwilą. Nuda nie jest dla nich. Ludzie tacy sa niezwykle czuli na bodźce fizyczne i psychiczne, dlatego cechuje ich równowaga i dynamika. Świetnie pracuje im się w zawodach wymagających dużej koordynacji ruchowej, zdolności ruchowych oraz umiejętności radzenia sobie z kryzysami. Osoby te można często poznać po tym, że pracują z różnego rodzaju narzędziami, zwykle dość skomplikowanymi, a także po zamiłowaniu do ryzykownych sportów. Ciężko jest im „zapuścić korzenie”, są dynamiczne, co może przekładać się na problemy ze stałymi związkami i innymi relacjami z ludźmi. Nadmierna ilość serotoniny charakteryzuje się występowaniem silnej nerwowości oraz roztargnienia. Często towarzyszy jej także smutek związany z brakiem silnych relacji.

Z kolei natura GABA jest cechą ogromnej części populacji, bo aż 50 %. Osoby takie często są duszami towarzystwa, są też stabilne i pomocne, martwią się o innych. Lubią dobrą organizację i działanie według ustalonego planu. Ludzie tacy bywają księgowymi, pielęgniarkami, kontrolerami, kierowcami oraz zajmują się domem. To między innymi w pracy przejawia się ich troska. Są wrażliwi i mało nerwowi, lubią spędzać czas w dużych grupach lub z pojedynczymi osobami. Szczególnie ważna jest dla nich tradycja i historia. Zbyt wysoki poziom neuroprzekaźnika GABA powoduje, że człowiek, który się nim cechuje, nadmiernie skupia się na innych, ignorując swoje potrzeby, przez co sam siebie krzywdzi. Ponadto zbytnio przejmuje się opinią innych i konieczne potrzebuje posiadać jakiś autorytet.

Wypełnij ankiety do testu Bravermana

Przejdź do testu